KOHT Arkitekter
 En pause fra lesesalen på sokkelen langs Klæbuveien

Malerier