KOHT Arkitekter

NTNU Campus

Hello — We are KOHT.

An architectural design studio based in Trondheim, Norway.

Illustration by: Beauty & the Bit

Illustration by: Beauty & the Bit

NTNU CAMPUS — Veien Videre 


Type: Open international competition

Consultants: Migrant AS, SLA Architects, LÉVA Urban Design AS, Lars Ole Ødegaard

Client: NTNU
Size: 120 000 m²
Location: Trondheim, Norway
Status: 1st Prize

Gjennom forslaget "Veien Videre" ønsker vi å skape en visjon for det byintegrerte campus, som knytter sammen eksisterende campus Gløshaugen, nye areal langs Klæbuveien og den eksisterende bysituasjonen.

Sentralt ligger ideen om det samlokaliserte campus som tilrettelegger for samarbeid og kunnskapsutveksling både innad på universitetet, men også med byen Trondheim. Det må legges vekt på at nærhet i form av konkret målt avstand i seg selv ikke er nok til å trigge samarbeid på tvers av fagmiljøer og byen generelt.

Det kreves at det skapes gode møteplasser som innleder sosial interaksjon mellom mennesker. Etter vår mening vil en tydelig og robust plan for utvikling av det nye campusområdet avhenge av at man fokuserer på en tydelighet i møtet mellom campus og byen. Viktige akser og utbyggingsretninger må aksentueres, og tydelige møteplasser mellom byen og campus må tilrettelegges.


Døvekirkeparken — Ved Døvekirken danner nye universitetsbygg en romlig innramming, der parken er det samlende elementet. Plassen berikes med små landskapsmessige inngrep, og tilrettelegger for utadrettet næringsvirksomhet.  Illustration by: Beauty & the Bit

Døvekirkeparken — Ved Døvekirken danner nye universitetsbygg en romlig innramming, der parken er det samlende elementet. Plassen berikes med små landskapsmessige inngrep, og tilrettelegger for utadrettet næringsvirksomhet.  Illustration by: Beauty & the Bit

Hvilket område er du nysgjerrig på? 23. mars 15.00

23. mars 15.00

 
 
23. juni 18.00

23. juni 18.00